NABÍDKA SLUŽEB

Rychlé termíny, spolehlivost a profesionalita.

ELEKTROSPOTŘEBIČE

revize / opravy / instalace

Revize provádíme obvykle na místě. Po dohodě a dle typu spotřebiče je možno provést revizi v naší dílně. Opravy se primárně snažíme řešit na místě, dle charakteru závady je ale někdy nutno spotřebič odvézt do dílenské opravy. V takovém případě jej odborně odpojíme a po opravě opět nainstalujeme.

Poptat službu

MK-technik, elektrospotřebiče

AUDIO A HUDEBNÍ ELEKTRONIKA

MK-technik, audio a hudební elektronika

opravy / instalace

Opravy se provádí převážně v naší dílně, jelikož je k těmto opravám potřeba měřící technika, kterou není možno vozit sebou. Opravujeme i vybrané elektronické hudební nástroje.

Poptat službu

TEPELNÁ ČERPADLA

dodání / instalace / revize / provozní údržba

Tepelné čerpadlo, ať už systém vzduch – voda nebo země – voda, poskytuje nejlevnější a nejekologičtější způsob vytápění a ohřevu teplé vody. Proti plynovému nebo elektrickému kotli má o 40-70 % nižší náklady na provoz. Jeho vyšší pořizovací cena například proti plynovému kotli se tak vrátí během pár let. Jeho provoz je zcela bezpečný, nehrozí výbuch nebo otrava oxidem uhelnatým. Nemusíte řešit komín nebo přisávání vzduchu. S tepelným čerpadlem se vás zdražování elektřiny dotkne jen minimálně.

Poptat službu

MK-technik, tepelná čerpadla

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY

MK-technik, elektroinstalace, hromosvody

revize / opravy

Provádíme elektrorevize na zařízení do 1000 V, elektrického ručního nářadí, hromosvodů, elektroinstalací bytů, rodinných domů, firem, obchodů, úřadů, škol a průmyslových objektů. Rovněž jsme schopni zjištěné závady na uvedených zařízeních odstranit, tak aby odpovídaly příslušným normám a byly funkční bez závad.

Poptat službu